Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb 86/2024

15/04/2024

MEDDELELSE NR. 86 – 15. APRIL 2024

Dampskibsselskabet NORDEN A/S – ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Den 8. februar 2024 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 9. februar 2024 og senest til og med 19. april 2024. Se selskabsmeddelelse nr. 30 af 8. februar 2024 for yderligere detaljer.

I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 15 mio. (ca. DKK 105 mio.). Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs (DKK)

Transaktionsværdi (DKK)

 

I alt, seneste meddelelse

264.609

298,83

79.073.368

 

08/04/2024

9.710

282,56

2.743.692

 

09/04/2024

9.710

283,46

2.752.430

 

10/04/2024

9.710

281,31

2.731.524

 

11/04/2024

9.710

287,14

2.788.092

 

12/04/2024

9.855

294,03

2.897.618

 

Akkumuleret

313.304

296,79

92.986.723

 
                 

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 9. februar 2024, er der samlet købt 313.304 aktier for et samlet beløb på DKK 92.986.723.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 2.837.254 egne aktier, svarende til 8,34%. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 34.000.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 31.162.746 aktier.

I samme periode (8/4-24 - 12/4-24) har Motortramp A/S, storaktionær, solgt 15.095 aktier. Se venligst meddelelse nr. 31/24 samt daglig rapportering.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg

Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger: Stig Frederiksen, Head of Investor Relations, tel.: +45 32 71 08 55, e-mail: sfr@norden.com

Announcement no. 86/2024

Appendix no.1 86/2024