Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb 80/2024

08/04/2024

MEDDELELSE NR. 80 – 8. APRIL 2024

Dampskibsselskabet NORDEN A/S – ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Den 8. februar 2024 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 9. februar 2024 og senest til og med 19. april 2024. Se selskabsmeddelelse nr. 30 af 8. februar 2024 for yderligere detaljer.

I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 15 mio. (ca. DKK 105 mio.). Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs (DKK)

Transaktionsværdi (DKK)

 

I alt, seneste meddelelse

212.365

302,02

64.137.901

 

26/03/2024

7.753

277,68

2.152.829

 

27/03/2024

7.971

282,81

2.254.285

 

02/04/2024

9.420

287,79

2.710.989

 

03/04/2024

9.130

289,82

2.646.013

 

04/04/2024

9.130

290,85

2.655.475

 

05/04/2024

8.840

284,60

2.515.875

 

Akkumuleret

264.609

298,83

79.073.368

 
                 

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 9. februar 2024, er der samlet købt 264.609 aktier for et samlet beløb på DKK 79.073.368.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 2.788.559 egne aktier, svarende til 8,20%. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 34.000.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 31.211.441 aktier.

I samme periode (26/3-24 - 5/4-24) har Motortramp A/S, storaktionær, solgt 16.194 aktier. Se venligst meddelelse nr. 31/24 samt daglig rapportering.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg

Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger: Stig Frederiksen, Head of Investor Relations, tel.: +45 32 71 08 55, e-mail: sfr@norden.com

Announcement no. 80/2024

Appendix no.1 80/2024