Career

Cadet Programme/Kadetprogrammet

A career at sea – a job with no borders

"The Cadet Programme offers training and intensive years of shifts between theory in the classroom and practice on the bridge and in the engine room. Once training is completed, the world is at your doorstep."

The programme starts twice a year, in August and January.

You can choose between two different directions:

 • Engineer
 • Master

More information below in Danish.

7 gode grunde til at arbejde for NORDEN


NORDENs vision: Det foretrukne rederi for søfolk

Læs om NORDEN som uddannelsessted ifølge vores kadetter:

 7 gode grunde til at arbejde for NORDEN 
 Du kan sende din ansøgning via vores jobportal her

NORDEN giver dig muligheder i hele verden - en karriere til søs


Kadetprogrammet byder på en intensiv uddannelse med skift mellem teori på skolebænken og praksis på broen og i maskinrummet. Herefter ligger verden åben.

Kadetprogrammet - en international lederuddannelse - to retninger

 • En international lederuddannelse

 • Teori på land (SU) - praktik til søs (løn)

 • Vælg mellem 2 retninger af uddannelsen:

  • Maskinmester

  • Skibsfører (Navigatør)
    

Maskinmesteruddannelsen


 

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse på normalt 4½ år, med mange forskellige undervisningsformer, bl.a. værkstedsundervisning, laboratorieøvelser, klasseundervisning, projektarbejde, kurser i søredning og røgdykning samt træning ved hjælp af simulatorer.

Sidst i uddannelsen kommer man i praktik, og man slutter af med et større bachelorprojekt, som er den eksamen, der gør fører til ”professionsbachelor som maskinmester”.

NORDEN tilbyder uddannelsesaftale og den nødvendige sejltid.

I skoleperioderne på land får man SU. I perioderne til søs betaler NORDEN løn, fri kost og logi. 

Fakta om uddannelsen som maskinmester

Skoleperioderne til lands foregår på en af følgende 5 skoler, hvor du også kan finde flere oplysninger om uddannelsen:

Du kan finde endnu mere om maskinmesteruddannelsen her:

 Skibsføreruddannelsen (Navigatøruddannelsen)


Uddannelse til skibsfører varer 3 år og 9 mdr. Man bliver undervist i bl.a. navigation, skibsteknik, kommunikation, drifts- og sikkerhedsledelse, søret og administration.

NORDEN tilbyder uddannelsesaftale og den nødvendige sejltid.

I skoleperioderne på land får man SU. I perioderne til søs betaler NORDEN  løn, fri kost og logi. 

Fakta om uddannelsen som skibsfører

Skoleperioderne til lands foregår på en af disse skoler:

Du kan finde endnu mere om skibsføreruddannelsen her:

 

Ansøgning & kontakt


Uddannelserne starter 2 gange om året:

Vinter

Uddannelsesstart: Januar
Ansøgningsfrist: Ultimo september

Sommer

Uddannelsesstart: Juli/August
Ansøgningsfrist: Ultimo marts

 Du kan sende din ansøgning via vores jobportal her

 
 

Kontakt hos NORDEN

Har du brug for at høre mere om uddannelserne, så opfordrer vi dig til at tage kontakt til den relevante uddannelsesinstitution. Har du spørgsmål af mere generel karakter vedr. NORDEN, så står Marine HR sektionen til rådighed enten på telefon eller e-mail.   

Mette Larsen-Holst

Marine HR Manager
Dæksofficer relateret information

 Kontaktdetaljer