Investor

Number of shares and voting rights on the date of the notice 2020

Samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling 2020

Selskabets aktiekapital udgør DKK 42.200.000 fordelt i aktier á DKK 1. Hver aktie á DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen. Enhver aktionær har ret til at møde på Selskabets ekstraordinære generalforsamling, når aktionæren senest torsdag den 18. juni 2020 har anmodet om adgangskort, og den pågældende er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog på registreringsdatoen torsdag den 18. juni 2020 eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har fået udleveret adgangskort, og som torsdag den 18. juni 2020 er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.

 Tilbage til Ekstraordinær Generalforsamling 2020
 Mere information om NORDENaktien (på engelsk)


Total number of shares and voting rights on the date of the notice of extraordinary general meeting 2020

The Company's share capital is DKK 42,200,000 divided into shares of DKK 1 each. Each share of DKK 1 will carry one vote at the extraordinary general meeting. Any shareholder is entitled to attend the Company’s general meeting if the shareholder has requested an admission card no later than Thursday 18 June 2020, and if the shareholder has been entered into the Company’s register of shareholders on Thursday 18 June 2020 or has at this time notified and produced evidence of his/her shareholding to the Company with a view to being entered into the register of shareholders.

Any shareholder is entitled to vote at the general meeting if he/she has received an admission card and if he/she has been entered as a shareholder into the Company’s register of shareholders on Thursday 18 June 2020 or has at this time notified and produced evidence of his/her shareholding to the Company with a view to being entered into the register of shareholders. Vote by proxy is possible under a written and dated proxy statement.

 Back to Extraordinary General Meeting 2020
 More about the NORDEN share