Investor

Number of shares and voting rights on the date of the notice 2019

Samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen til generalforsamling 2019

Selskabets aktiekapital udgør DKK 42.200.000 fordelt i aktier á DKK 1. Hver aktie á DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen. Enhver aktionær har ret til at møde på Selskabets generalforsamling, når aktionæren senest fredag 5. april 2019 har anmodet om adgangskort, og den pågældende er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog på registreringsdatoen torsdag 4. april 2019 eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har fået udleveret adgangskort, og som torsdag 4. april 2019 er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.

 Tilbage til Generalforsamling 2019
 Mere information om NORDENaktien (på engelsk)


Total number of shares and voting rights on the date of the notice of annual general meeting 2019

The Company's share capital is DKK 42,200,000 divided into shares of DKK 1 each. Each share of DKK 1 will carry one vote at the general meeting. Any shareholder is entitled to attend the Company’s general meeting if the shareholder has requested an admission card no later than Friday 5 April 2019, and if the shareholder has been entered into the Company’s register of shareholders on Thursday 4 April 2019 or has at this time notified and produced evidence of his/her shareholding to the Company with a view to being entered into the register of shareholders.

Any shareholder is entitled to vote at the general meeting if he/she has received an admission card and if he/she has been entered as a shareholder into the Company’s register of shareholders on Thursday 4 April 2019 or has at this time notified and produced evidence of his/her shareholding to the Company with a view to being entered into the register of shareholders. Vote by proxy is possible under a written and dated proxy statement.

 Back to General Meeting 2019
 More about the NORDEN share