Investor

Delårsrapport 1. halvår 2010

17. aug 2010

Nogle hovedpunkter

  • NORDENs driftsresultat (EBITDA) steg i 2. kvartal 246% til USD 100 mio. Heri indgår kompensation på USD 41 mio. for ophævelse af certeparti. Driftsindtjeningen i hele 1. halvår blev USD 179 mio. mod USD 44 mio. i 1. halvår 2009.
  • Rederiet udbyggede aktiviteterne i Tørlast, og med en høj afdækning til gode rater kunne Tørlastafdelingen for 6. kvartal i træk øge indtjeningen, selv om markedet gradvist blev svækket. I Tank bidrog indtægter fra afdækningen til et resultat tæt på nul i et fortsat svagt marked.
  • Det primære driftsresultat (EBIT) steg 91% til USD 86 mio. Nettoresultatet blev USD 83 mio. efter dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter på USD 2 mio. (USD 12 mio.).
  • Med afsæt i de gode resultater i 1. halvår og den høje dækning hæver NORDEN forventningerne til et EBITDA på USD 240-270 mio. (mod før 200-250 mio.) og et EBIT på USD 225-255 mio. (mod før 185-235 mio.). Tidligere forventninger (på engelsk) 

Adm. direktør Carsten Mortensen siger i en kommentar til rapporten:
Den solide driftsindtjening og den nye opjustering bekræfter, at vi efter sidste års tilpasninger af forretningen har bragt NORDEN tilbage i vækstsporet. Rederiet er godt rustet til at håndtere de udfordringer og muligheder, der på kort sigt kan opstå i tørlast- og tankmarkedet.

pdf Selskabsmeddelelse nr. 20

Telekonference og audiocast kl. 15:30

NORDEN afholder telefonkonference på engelsk kl. 15:30 CET, hvor adm. dir. Carsten Mortensen, CFO Michael Tønnes Jørgensen og SVP Martin Badsted præsenterer og kommenterer på rapporten samt besvarer spørgsmål.

Konferencen bliver vist via audiocast. Mere  


Film: NORDENs 2. kvartal 2010 på 5 minutter - på dansk

Adm. dir. Carsten Mortensen præsenterer NORDENs 2. kvartal 2010 i en kort film.

Se filmen her