Investor

Årsrapport 2015 og forventninger til 2016

02. mar 2016

Nogle højdepunkter;

Resultater i 2015

 • Årets resultat USD -285 mio. (2014: USD -416 mio.).
 • EBIT på linje med senest udmeldte forventninger USD -282 mio. (USD -336 mio.).
 • Resultatet påvirket af nedskrivning og hensættelse på tabsgivende kontrakter på i alt USD 340 mio.
 • Underliggende driftsresultat USD 55 mio.
 • Pengestrømme fra driften USD 77 mio.
 • Tørlast: Historisk elendigt marked. Indsejling 37% over 1-årige T/C-rater, 62% over spotrater.
 • Tank: Fortsat stærkt marked. Indsejling 27% over 1-årige T/C-rater.
 • Aktiv tilpasning og fokusering:
  • 9 skibe solgt.
  • Eksponering til tørlastmarked i 2016 og 2017 reduceret med 24%.
  • Hyrebesparelser på indbefragtet flåde opnået.
  • Nettoforpligtelser reduceret med 21%.
  • Likvider og værdipapirer øget med USD 127 mio. til USD 366 mio.
  • Årlige besparelser på USD 9 mio. på flådens driftsomkostninger og rejseafhængige omkostninger.
  • Ny strategi med forøget kundefokus iværksat.
 • NORDEN guider fremover på ”Justeret årsresultat”.
 • Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte.

Forventninger til 2016

 • Forventninger til 2016: Justeret årsresultat USD -60 til USD 30 mio. (svarende til EBIT USD -45 til 45 mio.

Adm. direktør Jan Rindbo siger: ”2015 blev endnu et rædselsår i tørlast, og NORDEN tog en lang række værktøjer i brug for at afbøde effekten af et historisk elendigt tørlastmarked. Vi har aktivt tilpasset vores tørlasteksponering til stadigt mere udfordrende markedsbetingelser og samtidig udnyttet et stærkt tankmarked til at generere et rekordresultat med tankflåden. Resultatet er ikke udeblevet, og der er trods alt grund til at glæde sig over, at NORDEN i en vanskelig tid kan skabe positive pengestrømme fra driften og generere en indsejling væsentligt over markedet i både Tørlast og Tank. Det vil vi fortsætte med også i 2016, hvor vi forventer et fortsat særdeles vanskeligt tørlastmarked og et godt tankmarked”.    

pdf Selskabsmeddelelse nr. 3
pdf Årsrapport 2015

 Alle dokumenter ifm. årsrapport 2015

Telekonference og audiocast kl. 15:30

NORDEN afholder telekonference på engelsk kl. 15:30 CET, hvor adm. dir. Jan Rindbo og CFO Martin Badsted præsenterer og kommenterer på rapporten samt besvarer spørgsmål.

Konferencen bliver vist via audiocast.

 Telekonference og audiocast på engelsk


Film: NORDEN Update - årsrapporten på 5 minutter - på dansk

NORDEN præsenterer sin årsrapport 2015 i en kort film.

 Se filmen her på dansk