Investor

Årsrapport 2014 og forventninger til 2015

04. mar 2015

Nogle højdepunkter;

Resultater i 2014

  • Underliggende driftsresultat (EBITDA): USD -31 mio.
  • EBITDA: USD -261 mio. (2013: USD 24 mio.) på linje med senest udmeldte forventninger og påvirket af hensættelse på tabsgivende kontrakter på USD 230 mio., der tilbageføres de kommende år.
  • Årets resultat: USD -416 mio. (USD -48 mio.) heraf værdiregulering USD -61 mio. på sikringsinstrumenter.
  • Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte.

Forventninger til 2015

  • Forventninger til 2015: EBIT USD -40 til USD 40 mio. (USD -335 mio.).

Konstitueret adm. direktør Klaus Nyborg siger: ”Tørlastmarkedet i 2014 gik stik imod forventningerne fra slemt til værre. NORDEN iværksatte en række tiltag og ryddede op i gamle kontrakter, hvilket kom til at præge årets resultat markant. Tankafdelingen fik det bedste driftsresultat i 6 år. Trods et fortsat særdeles vanskeligt tørlastmarked vil tiltagene sammen med en god start i Tank sikre en betydelig forbedring af NORDENs resultat i 2015.”    

pdf Selskabsmeddelelse nr. 2
pdf Årsrapport 2014

 Alle dokumenter ifm. årsrapport 2014

Telekonference og audiocast kl. 15:30

NORDEN afholder telekonference på engelsk kl. 15:30 CET, hvor konst. adm. dir. Klaus Nyborg, CFO Michael Tønnes Jørgensen og EVP Martin Badsted præsenterer og kommenterer på rapporten samt besvarer spørgsmål.

Konferencen bliver vist via audiocast.

 Telekonference og audiocast på engelsk


NORDENs årsrapport på 5 minutter - på dansk

NORDEN præsenterer sin årsrapport 2014 i en kort film.

 Se filmen her på dansk