Investor

Delårsrapport 1. kvartal 2019 samt video: NORDEN Update

07. maj 2019

Nogle højdepunkter;

Resultater i  1. kvartal 2019

  • Justeret perioderesultat* 1. kvartal 2019: USD 7 mio. (1. kvartal 2018: USD 9 mio.)

  • Dry Operator: USD -3 mio. (USD 3 mio.)

  • Dry Owner: USD 0 mio. (USD 5 mio.)

  • Tank: USD 10 mio. (USD 0 mio.).

Tab på salg af skibe: USD 12 mio. 

Justeret perioderesultat ekskl. effekt af IFRS 16: USD 10 million

* ”Periodens resultat” justeret for “Salgsavancer og -tab, skibe m.v.”

Forventninger til 2019

Adm. direktør Jan Rindbo siger: 

STÆRKT VINTERMARKED I TANK – KOLLAPS I TØRLASTMARKEDET

“NORDEN genererede et positivt resultat i et kvartal præget af et stærkt vintermarked i tank og et tørlastmarked på kanten af kollaps. NORDEN havde forventet et svagt tørlastmarked, men selv ikke hurtig og agil reaktion i Dry Operator kunne opveje en halvering af raterne indenfor en periode på tre uger. Dry Owner var dog godt beskyttet mod det svage marked gennem høj afdækning og genererede et nulresultat, mens Tankforretningen var godt positioneret mod et meget stærkt vintermarked og fik et godt resultat.”

  pdf Selskabsmeddelelse nr. 13 - hovedtal 

Rapport

Video

Telekonference


 1. kvartal - hovedtal 
 Alle dokumenter (engelsk)


 Se video her med danske undertekster


  Telefonnumre og link (engelsk)