Investor

Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

14. feb 2019

Den 8. november 2018 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 8. november 2018 senest til og med 28. februar 2019. Se selskabsmeddelelse nr. 13 af 7. november 2018 for yderligere detaljer.

I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 10 mio. (ca. DKK 66 mio.).

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 8. november 2018, er der samlet købt 706.900 aktier for et samlet beløb på DKK 65.996.571,94, og aktietilbagekøbsprogrammet er dermed afsluttet.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 2.439.285 egne aktier, svarende til 5,78%. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 42.200.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 39.760.715 aktier.

pdf Selskabsmeddelelse nr. 8