Investor

NORDEN etablerer program for betingede aktier i 2019

30. jan 2019

I overensstemmelse med den vedtagne vederlagspolitik har NORDEN besluttet at etablere et program for betingede aktier i 2019 i lighed med det, der var i 2018.

Det overordnede formål med programmet er at sikre fælles interesse med aktionærerne og belønne langvarig og dedikeret arbejdsindsats, der skønnes værdiskabende for NORDEN.

pdf Selskabsmeddelelse nr. 5