Investor

Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

21. jan 2019

Den 8. november 2018 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning).

Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 8. november 2018 senest til og med 28. februar 2019.

I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 10 mio. (ca. DKK 66 mio.).

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 8. november 2018, er der samlet købt 527.500 aktier for et samlet beløb på DKK 49.468.630.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 2.259.885 egne aktier, svarende til 5,36%. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 42.200.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 39.940.115 aktier.

pdf Selskabsmeddelelse nr. 3