Investor

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

12. dec 2018

Onsdag den 12. december 2018 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 15 af 16. november 2018. Den ekstraordinære generalforsamling havde et enkelt punkt på programmet.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Helle Østergaard Kristiansen og Stephen Kunzer blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

 - - -

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Klaus Nyborg (formand)

Johanne Riegels Østergård (næstformand)

Karsten Knudsen

Tom Intrator

Helle Østergaard Kristiansen

Stephen Kunzer

Lars Enkegaard Biilmann (medarbejdervalgt)

Jesper Svenstrup (medarbejdervalgt)

Susanne Fauerskov (medarbejdervalgt)

pdf Selskabsmeddelelse nr. 20