Investor

Meddelelser til Nasdaq Copenhagen - Aktietransaktioner

I henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug artikel 19 (tidligere Værdipapirhandelslovens §28A) skal NORDEN indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer.

04. okt 2004
Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser

04. okt 2004
Løbende opgørelse af aktiebesiddelser

04. okt 2004
Løbende opgørelse af aktiebesiddelser

28. sep 2004
Løbende opgørelse af aktiebesiddelser

28. sep 2004
Løbende opgørelse af aktiebesiddelser

24. sep 2004
Løbende opgørelse af aktiebesiddelser

23. sep 2004
Løbende opgørelse af aktiebesiddelser

21. sep 2004
Løbende opgørelse af aktiebesiddelser

17. sep 2004
Løbende opgørelse over aktiebesiddelser

14. sep 2004
Løbende opgørelse af aktiebesiddelser

13. sep 2004
Løbende opgørelse af aktiebesiddelser