Investor

Meddelelser til Nasdaq Copenhagen - Aktietransaktioner

I henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug artikel 19 (tidligere Værdipapirhandelslovens §28A) skal NORDEN indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer.