Investor

Aktietransaktioner - Ledende medarbejdere

17. mar 2010

Som oplyst i NORDENs årsrapport den 9. marts 2010 har NORDEN etableret et aktieoptionsprogram for ledende medarbejdere og andre nøglemedarbejdere, i alt 59 medarbejdere. Hver aktieoption giver ret til køb af en NORDEN aktie lydende på DKK 1. Programmet er i år reduceret til 0,78% af aktiekapitalen (mod 0,85% det foregående år). Aktieoptionerne kan udnyttes fra 9. marts 2013 til 9. marts 2016.

Udnyttelseskursen for optionerne fastsættes som et femdags gennemsnit af børskursen efter 9. marts 2010 med fradrag af alle udbyttebetalinger efter 9. marts 2010 og med tillæg af en effektiv forrentning på 8% p.a. frem til eventuel udnyttelse. Disse er de samme bestemmelser, der er gældende for optionsprogrammet, som Rederiet etablerede for 56 medarbejdere i marts 2009.

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28A skal Rederiet indberette følgende oplysninger om ledende medarbejdere og disses nærtstående transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer:

pdf Selskabsmeddelelse nr. 9 fuld ordlyd