Investor

Aktietransaktioner - ledende medarbejdere nr 4/2017

03. maj 2017

I henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug skal NORDEN indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer.

Navn: Jan Rindbo
Transaktion: Køb af aktier

pdf Aktietransaktionmeddelelelse nr. 4/2017