Investor

Aktietransaktioner - ledende medarbejdere

11. nov 2016

I henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug skal NORDEN indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer.

Navn: Marinvest ApS
Transaktion: Salg af aktier
Antal stk.: 43.800

pdf Selskabsmeddelelelse nr. 23
pdf Indberetningsskema