Investor

Aktietransaktioner - ledende medarbejdere

11. maj 2016

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28A skal Rederiet indberette følgende oplysninger om ledende medarbejderes transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn: Karsten Sivebæk Knudsen
Årsag: Rapporteringspligtig, bestyrelsesmedlem
Udsteder: Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 11. maj 2016
Marked: Nasdaq Copenhagen
Antal stk.: 1.200
Kursværdi i DKK: 117.200
Aktiebeholdning efter transaktion: 2.000 aktier

pdf Selskabsmeddelelelse nr. 12