Investor

Aktietransaktioner - ledende medarbejdere

11. mar 2016

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28A skal Rederiet indberette følgende oplysninger om ledende medarbejderes transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn: Henrik Lykkegaard Madsen
Årsag: Rapporteringspligtig, Senior Vice President
Udsteder: Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Fondskode: DK0010269844
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 11. marts 2016
Marked: Nasdaq Copenhagen
Antal stk.: 1.000
Kursværdi i DKK: 95.750
Aktiebeholdning efter transaktion: 1.000 aktier og 53.110 optioner

pdf Selskabsmeddelelse nr. 6