Investor

Aktietransaktioner - ledende medarbejdere

10. mar 2016

Som oplyst i NORDENs årsrapport 2. marts 2016 har NORDEN etableret et aktieoptionsprogram for ledende medarbejdere og andre nøglemedarbejdere, i alt 63 medarbejdere (mod 65 medarbejdere foregående år). Hver aktieoption giver ret til køb af en NORDEN aktie lydende på DKK 1. Programmet omfatter i alt 389.159 aktieoptioner. Aktieoptionerne kan udnyttes fra 10. marts 2019 til 10. marts 2022.

Udnyttelseskursen for optionerne fastsættes som et femdags gennemsnit af børskursen efter 2. marts 2016 med fradrag af alle udbyttebetalinger efter 2. marts 2016 med tillæg af 10%.

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28A skal Rederiet indberette følgende oplysninger om ledende medarbejdere og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer:

pdf Selskabsmeddelelse nr. 5