Investor

Aktietransaktioner - Ledende medarbejdere

08. dec 2015

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28A skal Rederiet indberette følgende oplysninger om ledende medarbejderes transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn: Kristian Wærness
Årsag: Rapporteringspligtig, Senior Vice President
Udsteder: Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Fondskode: DK0010269844
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 8. december 2015
Marked: NASDAQ OMX København A/S
Antal stk.: 800
Kursværdi i DKK: 99.112
Aktiebeholdning efter transaktion: 4.823 aktier og 64.499 optioner

pdf Selskabsmeddelelse nr. 21