Investor

Aktietransaktioner - ledende medarbejdere

10. jun 2015

Som oplyst i NORDENs årsrapport 4. marts 2015 er Jan Rindbo som led i sin ansættelse som adm. direktør blevet tilbudt aktier i NORDEN til en værdi af DKK 1.000.000 i hvert af årene 2015-2017. Antal tildelte aktier i 2015 opgøres på baggrund af børskursen (gennemsnit alle handler) ved Jan Rindbos tiltrædelse den 30. april 2015.

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28A skal Rederiet indberette følgende oplysninger om ledende medarbejderes transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn: Jan Rindbo
Årsag: Rapporteringspligtig, adm. direktør
Udsteder: Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Tildeling af aktier
Handelsdato: 10. juni 2015
Marked: NASDAQ OMX København A/S
Antal stk.: 7.560
Værdi af aktierne i DKK: 1.108.296
Aktiebeholdning efter transaktion: 7.560 aktier og 50.000 optioner

pdf Selskabsmeddelelse nr. 11