Investor

Aktietransaktioner - ledende medarbejdere

22. maj 2015

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med NORDEN aktier og tilknyttede værdipapirer I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28A skal Rederiet indberette følgende oplysninger om ledende medarbejderes transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn: Kristian Wærness
Årsag: Rapporteringspligtig, Senior Vice President
Udsteder: Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Transaktion: Salg af aktier
Handelsdato: 22. maj 2015
Antal stk.: 650
Kursværdi i DKK: 97.500

Aktiebeholdning efter transaktion: 4.023 aktier og 64.499 optioner

pdf Selskabsmeddelelse nr. 10