Investor

Aktietransaktioner - ledende medarbejdere

11. dec 2014

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28A skal Rederiet indberette følgende oplysninger om ledende medarbejderes transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn: Kristian Wærness
Årsag: Rapporteringspligtig, Senior Vice President
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 11. december 2014
Antal stk.: 450
Kursværdi i DKK: 55.575
Aktiebeholdning efter transaktion: 4.673 aktier og 53.020 optioner

pdf Selskabsmeddelelse nr. 40