Investor

Aktietransaktioner - Ledende medarbejdere

02. dec 2013

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28A skal Rederiet indberette følgende oplysninger om ledende medarbejderes transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn: Martin Badsted
Årsag: Rapporteringspligtig, Koncerndirektør
Udsteder: Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Fondskode: DK0010269844
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Udnyttelse af aktieoptioner
Handelsdato: 2. december 2013
Marked: NASDAQ OMX København A/S
Antal stk.: 12.721
Kursværdi i DKK: 2.262.811
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 2. december 2013
Marked: NASDAQ OMX København A/S
Antal stk.: 168
Kursværdi i DKK: 42.941
Transaktion: Salg af aktier
Handelsdato: 2. december 2013
Marked: NASDAQ OMX København A/S
Antal stk.: 10.389
Kursværdi i DKK: 2.650.787
Aktiebeholdning efter transaktioner: 4.223 aktier og 49.508 optioner

pdf Selskabsmeddelelse nr. 59  fuld ordlyd