Investor

Aktietransaktioner - Ledende medarbejdere

26. nov 2013

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28A skal Rederiet indberette følgende oplysninger om ledende medarbejderes transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn: Michael Tønnes Jørgensen
Årsag: Rapporteringspligtig, Finansdirektør
Udsteder: Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Fondskode: DK0010269844
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Udnyttelse af aktieoptioner
Handelsdato: 26. november 2013
Marked: NASDAQ OMX København A/S
Antal stk.: 8.003
Kursværdi i DKK: 1.421.813
Transaktion: Salg af aktier
Handelsdato: 26. november 2013
Marked: NASDAQ OMX København A/S
Antal stk.: 7.656
Kursværdi i DKK: 1.808.064
Aktiebeholdning efter transaktioner: 1.200 aktier og 128.771 optioner

pdf Selskabsmeddelelse nr. 57