Investor

Extraordinary General Meeting 2020

 

Dampskibsselskabet NORDEN A/S afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. juni 2020 kl. 11:00.

På NORDENs ordinære generalforsamling den 12. juni 2020 blev dagsordenens punkt F3-F8 vedtaget foreløbigt, da den fornødne stemmeberettigede kapital ikke var til stede. Punkt F3-F8 sættes derfor til endelig afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.

Grundet COVID-19 situationen, vil den ekstraordinære generalforsamling blive afholdt som en fuld elektronisk generalforsamling uden fysisk deltagelse. 

Ønsker du at deltage, kan du bestille adgangskort på NORDENs Aktionærportal. Adgangs-kortet fremsendes elektronisk til den mailadresse, du har oplyst ved tilmeldingen. Sidste frist for bestilling af adgangskort er torsdag d. 18. juni 2020 kl. 23.59.

Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at afgive brevstemme eller meddele fuldmagt til tredjemand til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Brevstemme eller fuldmagt kan afgives elektronisk via Aktionærportalen. Sidste frist for ovenstående er torsdag d. 18. juni 2020 kl. 23.59.

Adgangskort, stemmeselder og afgivelse af fuldmagt - ONLINE via Aktionærportalen

 Tilmeld her - link til aktionærportalen

Den ekstraordinære generalforsamlings dokumenter

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, agenda og fuldstændige forslag

Samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

Mere information om generalforsamlinger i NORDEN (på engelsk)

SE DEN FULDE WEBCAST AF DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING HER

NORDENs Aktionærsekretariat

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Strandvejen 52

DK-2900 Hellerup

Telefon: +45 3315 0451 (inden for normal kontortid kl. 09:00-17:00)

E-mail shareholders@ds-norden.com

 


 

The extraordinary general meeting of Dampskibsselskabet NORDEN A/S will be held on Tuesday 23 June 2020 at 11.00 p.m.

At NORDEN's Annual General Meeting on 12 June 2020, agenda items F3-F8 were preliminarily adopted as the required voting stock was not represented. Therefore, items F3-F8 will be up for a final vote at an Extraordinary General Meeting

Due to the COVID-19 situation, the extraordinary general meeting will be held as a completely electronic meeting without physical attendance.

If you wish to attend, admission cards can be ordered at NORDEN’s Shareholder Portal. The admission card will be forwarded electronically to the e-mail address provided upon registration. Deadline for ordering admission cards is Thursday 18 June 2020 at 11.59 p.m

You may vote by mail or grant proxy to a third party to vote on your behalf at the general meeting if you do not wish to or are unable to attend. Voting by mail or granting of proxy can be done electronically via the Shareholder Portal. Deadline for the above is Thursday 18 June 2020 at 11.59 p.m.

Admission and voting cards and granting of proxy - ONLINE via Shareholder Portal

Register here - link to Shareholder Portal

Documents of the annual general meeting

Notice of Extraordinary General Meeting, agenda and complete proposals

Total number of shares and voting rights on the date of the notice

More information about general meetings in NORDEN

WATCH THE FULL WEBCAST OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING HERE

NORDEN's Shareholder Secretariat

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

52, Strandvejen

DK-2900 Hellerup

Telephone: +45 3315 0451 (within ordinary business hours 09:00 to 17:00 CET)

E-mail shareholders@ds-norden.com